Göransson Arena

På Jernvallen i Sandviken finns SAIK Bandys hemmaplan: Göransson Arena.

Förutom fina möjligheter för bandyn ger arenan ungdomar, handikappade m fl möjlighet att bedriva en utökad verksamhet. Arenan används även för en mängd kulturella ändamål som konserter, konstutställningar, mässor, kurser och konferenser och andra arrangemang av olika föreningar, företag, organisationer m fl.

Göransson Arena byggdes av de Göranssonska stiftelserna och har sedan skänkts till Sandvikens kommun.

Hitta till Göransson Arena

Läs mer på www.goranssonarena.se