Villkor och säkerhetsföreskrifter

SAIK Bandy tillämpar föreningens regelverk på det så kallade arrangörsområdet. Detta upprätthålls av visitationspersonal, ordningsvakter och övrig säkerhetspersonal, exempelvis brandvakter och sjukvårdare.

Biljetter
Tänk på att alltid ha din biljett utskriven och/eller tillgänglig i din mobil när du kommer till arenan för att minimera köer.

Borttappade föremål
Om du har tappat något vid våra hemmamatcher ber vi dig att kontakta saik@saik.com för mer information. Om du själv hittar något borttappat eller glömt föremål ber vi dig lämna det till en funktionär som finns runtom på arenan.

Med anledning av Covid-19
Det är viktigt att alla fortsatt bidrar till att minimera smittspridningen i samhället. Därför ber vi dig att tänka på följande vid våra evenemang:

 • Gå inte på matchen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk. Hör av dig till biljett@saik.com om du har symptom och inte kan gå.
 • Kom i god tid till arenan. Följ arrangörens anvisningar gällande insläpp.
 • Noggrann handhygien är viktigt. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit, som finns vid alla entréer, toaletter och kiosker.


Djur
Det är inte tillåtet för djur att följa med in på arenan.

Mat & dryck
På Göransson Arena finns kiosker i anslutning till samtliga sektioner som erbjuder ett urval av mat och dryck. Kioskerna serverar korv, hamburgare, snacks samt drycker.

Samtliga försäljningsställen av mat, dryck och merchandise erbjuder möjlighet att betala med kort och swish.

Observera att det inte är tillåtet att medföra egen mat och dryck in på våra evenemang.

Parkering
Utanför Göransson Arena finns parkeringsplatser. Vid matchdag tillkommer en parkeringsavgift på 20 kr.

Rökning på arenan
Göransson Arena är en rökfri arena.

Visitation
Publikvärdarna genomför visitation av åskådare innan inträde på arenan. Om någon vägrar att bli visiterad har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Visitationen görs för att förhindra att åskådare tar med sig föremål som kan användas som vapen.

Regelverk i samband med match
För tillträde till arenan gäller:

 • Besökare är skyldig att på begäran av SAIK Bandys personal låta sig visiteras.
 • Den som är påtagligt berusad eller påverkad av andra droger, nekas tillträde till arenan.
 • Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
 • Det är inte tillåtet att medföra: a) alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra potentiellt farliga föremål. c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, d) systemkamera eller annan motsvarande professionell ljud- och bildinspelningsutrustning. Mobilkamera eller liten kompaktkamera är tillåten.
 • Det är inte tillåtet att bära klädesplagg, medföra flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning med anspelning exempelvis på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. 


På arrangörsområdet gäller följande
Det är inte tillåtet att:

 • använda våld, hot, uppviglande, uppträda hotfullt eller utöva skadegörelse.
 • kasta föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion.
 • ha med sig eller använda pyroteknik inne på arenan.
 • det är inte tillåtet att sätta upp klistermärken på arrangörsområdet/arenan.
 • olovligen beträda eller försöka beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
 • uppträda på ett sätt som kan uppfattas som kränkande, med anspelning exempelvis på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.
 • utan medgivande uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande rapportering från matchen.
 • maskera sig för att medverka till försvårande för utredning av sin eller närliggande ordningsstörares identitet.


Utrymning
SAIK Bandy har en evakueringsplan som ligger till grund för vår personals arbete vid nödsituationer. Om arenan behöver utrymmas sker detta vid närmaste nödutgång. Vid en evakuering spelas ett förinspelat meddelande upp via högtalarsystemet, samtidigt som publikvärdar leder publiken mot respektive utgång.