Studierådgivare

SAIK:s studierådgivare och studiestödjare heter Åsa Morberg. Åsa hjälper elitbandyspelare i SAIK med högre utbildning. Åsa är docent i didaktik som handlar om undervisning och lärande. Hon är rutinerad och har arbetet ett helt yrkesliv inom högre utbildning.

Information om studierådgivning, studiestöd och karriär-coaching för SAIK elitbandy

Sedan lång tid tillbaka har jag arbetat ideellt med studierådgivning, studiestöd och karriär-coaching frö SAIK:s elitlag. Jag hjälper ibland till även med sambos.

 Jag  arbetar  även professionellt inom mitt företag Morberg Utbildning AB med studierådgivning, studiestöd och karriärplanering för den som önskar stöd. Jag debiterar 1000:- plus moms per timme. Detta nämner jag för att informera om den sponsring som jag gett och ger SAIK bandy. Det är inte ovanligt att spelare behöver ända upp till 10 timmars stöd innan examensmålet är nått.

 Det började när Patrik Södergren värvades till SAIK och har fortsatt sedan dess. Det är många, många år sedan. Jag har hjälpt många kända namn till civila karriärer när kroppen tagit slut.

 Det som var upprinnelsen till detta var att bandyspelare inte bara skulle spela bandy, man skulle arbeta eller studera. Allt för att ha en civil karriär när man inte kunde vara aktiv i elitbandy längre. En mycket sympatisk hållning av en idrottsklubb.

 Jag har arbetat ett helt yrkesliv med högre utbildning och har alltjämt uppdrag inom högskolan. Jag har stor rutin på studierådgivning, studiestöd och karriärplanering. Jag kan dessutom högskolan som system utan och innan.

 Jag arbetar så att när värvningar ska ske och spelare ska ha något att göra så kommer ex. Arne Anderstedt eller Pär Lodin till mig med dem som ska värvas. Om de vill studera på högskolan så hjälper jag till. Jag kan hjälpa till med andra utbildningar också, men det är högre utbildning som är mitt specialområde.

 I detta ingår också att fundera över vad man vill ägna sig åt och hur man tar sig till sitt mål. Ofta så har bandyspelet gjort att man inte funderat så mycket. Betygen från gymnasieskolan räcker ofta inte, och då gäller det att planera för att höja betygen via Kom Vux eller via högskoleprovet. Med mitt stöd har många spelare förbättrat sina förutsättningar till bra karriär.

 Jag arbetar med kortast möjliga väg till att bli behörig till högskolestudier. Man kan annars få väldigt långa och tröttsamma och onödigt långa vägar till behörighet. Jag lägger upp den kortaste vägen, inte via studievägledarna på Kom Vux. De effektuerar däremot var vi planerat.

 Ingen studerar längre än nödvändigt för att bli behörig till högskolestudier. Många tror sig inte kunna skriva högskoleprovet, men då hjälper jag till med träningsprogram. De får träna på gamla prov. Många har nått mycket goda resultat efter att ha prövat en gång först.

 Jag hjälper dem sedan med att söka till önskade utbildningsprogram eller till önskade fristående kurser. Jag hade vid ett tillfälle hela sju spelade vid Högskolan i Gävle. Det är ovanligt att man vill plocka ihop en egen utbildning, som oftast blir mycket attraktiv, men de kan göra det med min hjälp. De har kunna skapa sig unika utbildningar och stärkt sin konkurrenskraft.

 Ibland behöver spelare hjälp att byta studieort och då hjälper jag till även med detta. Det är komplicerat, men är möjligt. Det händer också att man vill sadla om och ägna sig åt något annat än det man utbildat sig till och då hjälper jag till med en förändrad planering för fortsatta studier, eller helt enkelt en annan studieväg.

 När de väl kommit in så erbjuder jag stöd för att de ska klara av sina studier vid sidan av elitbandyspel. Många har dåligt självförtroende och behöver stöd. De får också stöd för att begära individuella studiegångar, som man har rätt till. Det kan exempelvis vara så att heltidsstudier är för tufft och då ändrar vi takten.  Om man har en tentamen när man spelar på annan ort så har jag hjälpt till så att man kunnat spela och tentera. Jag har hjälpt till så att spelare fått tentera på VM i Ryssland.

 Jag har via SAIK vid flera tillfällen bjudit in berörda högskollärare till en informationskväll och en bandymatch så att man får förståelse för vad det innebär att studera och spela bandy på elitnivå. De har fått träffat tränare och spelare som berättat om sin sport på elitnivå.

 Just nu har jag avslutat arbete med två elitbandyspelare i damlaget. En spelare som hade utländsk gymnasieexamen och som inte kunde tala svenska. Hon har fått hjälp med utbildning i svenska och hjälp att kunna söka en utbildning med en utländsk gymnasieexamen som behörighetsgivande utbildning i botten. En annan spelare fick hjälp med ansökan till program och hjälp att se om hon möjligen skulle komma in på önskad utbildning.

Det här är ett stimulerande och roligt arbete men mycket tidskrävande. Det är också ojämn belastning. Värvningstider kan bli mycket hektiska.

Välkommen att ta kontakt! Ett första besök bokar Du antingen på telefon 070-329 85 23 eller 026-25 37 06, eller via mejl asa.morberg@telia.com.

Kontakt:
Åsa Morberg träffas säkrast i bostaden på Årsundavägen 8 B, 811 61 Sandviken. Tel: 026-25 37 06. Mobilen 070-329 85 23. Bostaden ligger på Årsundavägen. Åker man från Göranssons Arena så räknar man 6 hus från stoppljusen och sedan svänger man till vänster (en liten gatstump som inte är någon egentliga gata) och där är mitt hus – ett brunt och vitt hus.

*Värdet för SAIK är cirka 1000:- per arbetstimme. Vilket den här typen av kvalificerat stöd kostar på öppen marknad.