Dalas Minnesfond

I samband med vår bandykamrat Rolf "Dala" Dahlqvist allt för tidiga bortgång instiftades en minnesfond vars syfte är att via stipendier förbättra och utveckla ungdomsbandyn inom SAIK.

För de som vill hedra Dalas minne och samtidigt stödja ungdomsbandyn i SAIK har minnesfonden följande Bankgiro: 111-8553

Fonden förvaltas av en styrelse från SAIK Bandy, en representant för familjen Dahlqvist och en utomstående oberoende person.

Ansökan till fonden görs på särskilt avsedd blankett och sändes till fondens ordförande Håkan Larsson, hakan@saik.com