Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på SAIK Bandy. Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som väntar om din personliga integritet vid användning av våra tjänster och webbplatser. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter skyddas av EU:s nya förordning om personuppgifter och dataskydd GDPR (General Data Protection Regulation) som avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som bland annat lagras elektroniskt. Denna förordning gäller som lag från och med 2018-05-25 i Sverige.

Inom ramen för SAIK Bandys tjänster kommer personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. SAIK Bandy (”SAIK”, ”vi”, ”oss”), med adress Sätragatan 15, 81161 Sandviken, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsterna.

Med SAIK Bandy menas Sandvikens AIK bandyklubb (organisationsnummer 885500-9539).

1 Vad är personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?
Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person. Vi samlar in och använder personuppgifter hänförliga till dig när du använder våra tjänster. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn, köpinformation, beteende eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för tjänsterna, t.ex. MAC-adress och information om var din mobila enhet befinner sig, om du valt att aktivera platstjänster i din mobila enhet. Om du väljer att inte aktivera platstjänster fungerar tjänsterna antingen inte alls eller med begränsad funktionalitet.

Vi samlar även in data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex. sammanslagna data och aggregerad information om flera användares aktiviteter inom tjänsterna, för att få kunskap om hur vi kan ge användarna bättre information och för att förstå vilka delar av webbplatserna och tjänsterna som är mest intressanta.

2 Vad används dina personuppgifter till?
SAIK Bandy behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är antingen att du samtyckt till sådan behandling eller att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta SAIK Bandy på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 12 nedan.

Dina personuppgifter används för att:
– tillhandahålla dig information och nyheter om SAIK Bandy och våra samarbetspartners;
– tillhandahålla dig information med erbjudanden och marknadsföring från SAIK och våra samarbetspartners;
– kommunicera med dig via kundservice, t ex vid beställning och klagomål;
– skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra tjänsterna och dess innehåll; och
– förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig.

Dessutom används dina personuppgifter i interna analyser för att förbättra SAIK Bandys erbjudanden, information, tjänsterna och vår kommunikation med våra användare.

3 Utlämnande av dina personuppgifter
Vi kan komma att ge åtkomst dina personuppgifter till andra inom Sandvikens AIK Bandyklubb (S.A.I.K), leverantörer som vi samarbetar med samt våra IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES. Syftet med detta är att vi ska kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig och att se till att våra IT-system fungerar.

Beroende på vilka tjänster som du önskar använda, kan det vidare hända att vi delar med oss av, överför eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för föreningar och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Syftet med sådan överföring är att dessa föreningar eller leverantörer ska kunna tillhandahålla den tjänst eller de produkter och tjänster du önskar. Dina personuppgifter kan även kombineras med annan information hänförlig från tjänsterna eller från tredje part i syfte att tillhandahålla och förbättra de tjänster som tillhandahålls inom ramen för SAIK Bandy, liksom marknadsföringen av dessa. Vi har ingått avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med Dataskyddslagstiftningen samt att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

4 Tredjepartstjänster
Tjänster på SAIK Bandys webbplatser kan komma att inkludera länkar till tredjepartswebbsidor som du kan omdirigeras till. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du noga studerar dessa parters villkor för hantering av dina personuppgifter.

När du nyttjar våra tjänster kan du komma att ha möjlighet att exportera information till tredje parts applikationer och webbsidor, som Facebook eller Twitter. Om du väljer att utnyttja sådana möjligheter kan du komma att även exportera dina personuppgifter varvid SAIK Bandy inte ansvarar för sådana parters hantering av dina personuppgifter. Vi ber dig observera att din information kan komma att bli tillgänglig för andra som besöker eller använder sådana applikationer eller webbsidor.

5 Begränsning av reklam och information
Du kan när som helst välja bort informations- och marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrev som skickas ut.

Om du väljer att utnyttja denna möjlighet att välja bort informations- och marknadsföringsmeddelanden, kommer dina möjligheter att hålla dig informerad om de tjänster, erbjudanden eller evenemang som dessa aktörer tillhandahåller att begränsas.

6 Vilka tekniska lösningar nyttjar vi i interaktion med dig
SAIK Bandy använder flera olika tekniska lösningar i erbjudandet av våra tjänster.

Cookies
Din online-aktivitet automatiseras/förenklas genom att samla in informationskapslar (cookies). SAIK Bandy kan samla in information om din dator, inklusive alla tillgängliga IP-adresser, operativsystem och webbläsare, för systemadministration som en del av granskningsprocessen. Dessutom samlar vi in ​​information om din allmänna internetanvändning med hjälp av informationskapslar (cookies). Du kan inaktivera cookies. Du kommer då eventuellt inte att fullt ut kunna nytta vissa tjänster som om du önskar använda dig av.

För att kunna erbjuda dig relevanta digitala tjänster, så kommer vi också att samla in den information som beskrivs ovan. Som användare bör man vara särskilt medveten om att kombinationen av olika datainformation tillsammans ger en ännu mer detaljerad information om dig och ditt beteende. Detta sätter större krav på din medvetenhet om hur vår användning av uppgifterna ser ut.

Som användare av SAIK Bandys tjänster accepterar du att SAIK Bandy har möjlighet att interagera med dig. Denna interaktion innebär också att SAIK Bandy har rätt att kommunicera med dig om och på uppdrag av sina partners.

Interaktionen/kommunikation kommer att ske med den vid vart given tidpunkt lämpligaste teknik/metodik. Observera att all digital kommunikation samlar och spårar information om dig och ditt beteende.

Om du inte vill tillåta användning av cookies
De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte tjänsterna att fungera så bra som du som användare förväntar dig.

All den informationen som finns i SDS sparas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

 

SDS Behandling av personuppgifter

Via vår webbshop samlas personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av SDS eller bolag i SDS:s koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från SDS och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

 

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av SDS tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan SDS komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till SDS digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med SDS och andra via SDS:s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från SDS webbsidor eller anmäler dig till evenemang som SDS anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan SDS komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra SDS:s rättsliga skyldigheter.

7 Säkerhet

Vi tar säkerheten för din personliga information på största allvar. Dina personuppgifter är lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad mot obehörig åtkomst genom olika tekniska åtgärder.

Vi påminner om att när du laddar upp/delar Innehåll i vissa tjänster kan din personliga information och det innehåll du laddar upp eller delar bli synligt för andra och kan komma att läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig.

8 Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna policy eller så länge som krävs enligt lag.

9 Information om dina rättigheter till insamlade personuppgifter; uppdatering, rättning och radering av personuppgift
Du har rätt, i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt radera personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av Personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta SAIK Bandy på e-postadressen saik@saik.com eller via telefon på 026-258700.

Om du bedömer att SAIK Bandys behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med Dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Besök gärna Datainspektionens hemsida här.

10 Varifrån får SAIK Bandy personuppgifter?
SAIK Bandy får personuppgifter vid användande och besök av SAIK Bandys digitala plattformar samt de system som nyttjas vid inköp av biljetter till SAIK Bandys olika matcher och event.

SAIK Bandy använder per 2018-05-23 följande digitala platser:

 

 

Biljetter till SAIK Bandys matcher köps från. ( Under förhandling av ny biljettleverantör) Dessa plattformar ägs ej av SAIK Bandy utan drivs av tredje part med vilken SAIK Bandy har ett avtal. Läs mer här.

11 Uppdateringar
Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas på www.saik.com på den här sidan.

12 Frågor om integritet och behandling av personuppgifter
Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss:

Telefon: +46 (0) 26 - 258700
Adress: Sätragatan 15, 81161 Sandviken
E-post: saik@saik.com