Gunnar Båtelsson

Roll
Ekonomi
E-post
gunnar.batelsson@hotmail.com
Telefon
070-6162543

Gunnar bor i Sandviken och är ekonom i grunden. Styrelsemedlem sedan 2013. Gunnar vill medverka till att Sandviken förblir en bra stad att bo och leva i, med ett allmänt idrotts- och kulturintresse blir det bl a engagemang i olika föreningar.