Marcus Jansson

Roll
Ledamot
E-post
mackan@inperspektive.com
Telefon
072-2456797

Marcus ”Mackan” Jansson arbetar sedan ett antal år på Sandvik. Marcus spelade själv bandy i barn- och ungdomsåldern men dock inte på någon högre nivå. För drygt 20 år sedan började Marcus som ungdomsledare i SAIK Bandy och har sedan följt alla lagen upp till U20 där han var med om att ta ett SM guld. Marcus vet vad som erfordras för att SAIK Bandy skall fortsätta skörda framgångar på ungdomssidan även i framtiden. Han hoppas att hans medverkan i styrelsen skall kunna hjälpa till att utveckla och förnya klubbens arbete med barn- och ungdomsverksamheten.