Ola Grönberg

Roll
Ledamot

Ola började egentligen sin idrottsliga karriär som hockeyspelare men övertalades av sin lärare, den i i bandysammanhang inte helt obekante Rolf Käck, att gå över till bandy i stället. Och som bandyspelare blev Ola en hårdför back. Ola lade spelarkarriären bakom sig under den första hälften av 1990-talet. Han fortsatte dock som ledare och blev så småningom en erkänt duktig tränare där han varit aktiv i lag, förutom SAIK Bandy, som Falun, Motala och Broberg. Ola fyller 60 år 2018 och är efter pensioneringen som brandman egen företagare inom byggsektorn.