Årsmötet för SAIK Bandy kommer att hållas den 30 augusti med start 18.00 i Göransson Arena.

Enligt föreningens stadgar ska årsmötet senast hållas i juni månad men styrelsen har tagit ett beslut om att skjuta upp det till augusti – närmare bestämt den 30:e.

Den stora anledningen till detta är att föreningen har sökt statliga stöd men inte fått besked om utfall. Utfallet blir avgörande för att stänga böckerna och uppvisa ett korrekt resultat för verksamhetsåret.

Detta är ytterst viktigt i föreningens arbete för full transparens mot medlemmar och partners och resultatet har även en avgörande betydelse för innehållet i verksamhetsplanen för det nya verksamhetsåret.

En annan viktig anledning är den demokratiska processen där förutsättningarna för att fler kan deltaga fysiskt på årsmötet förbättras avsevärt under augusti i och med de väntade lättnaderna i restriktionerna till följd av pandemin.

Kallelse till årsmötet kommer att utlysas enligt stadgarna senast tre veckor innan per mail, i lokalpressen, i våra kanaler på sociala medier och även på hemsidan.

Vi önskar Er en härlig sommar!
Tillsammans är vi SAIK Bandy

Med vänlig hälsning,
Styrelsen SAIK Bandy

Bild: Andres Karlström/Mittmedia

Bild: Andreas Karlström