Entré anpassar verksamheten till pandemin

SAIK Bandy har drivit verksamheten Entré – integration i samhället och Sandviken- i snart 5 år. För 2020:s verksamhet har vi bidrag från Göranssonska stiftelserna, statliga bidrag via Sandvikens kommun och ett stipendium från Mohammed H. Alamoudi Foundations. Najiba Mansouri, som leder verksamheten, hade planerna klara för 2020 och så kom pandemin.

Du har nu arbetat och utvecklat Entré i fem år, vad är det som driver dig?

Ja, det ligger nog i min personlighet, jag vill hjälpa och stödja andra. Jag värderar tillväxt och blir väldigt glad att se hur Entré hjälper kvinnor att utvecklas och trivas i sin tillvaro.

Hur får du nya idéer till innehåll i verksamheten?

Jag strävar efter att verksamheten ska möta behovet som finns i samhället och hos kvinnor. Nya idéer kommer genom utvärderingar som vi gör om svårigheter och utmaningar som utländska kvinnor och barn kan ha i samhället.

Vilken inverkan har pandemin haft på Entré?

Det är självklart att pandemin har haft stor inverkan. De flesta verksamheter vi drev i början av 2020 har vi varit tvungna att ställa in som tex Idrott för kvinnor, utbildning hos SFI i föräldraskap och personliga utvecklingsplaner. Vi har inte heller haft träffar som att samarbeta med Sandviken frivilliga och Röda Korset och utbildning i att stärka kvinnors självkänsla. Vi har inte heller haft möjlighet att göra de populära resorna med tema: Svenska kultur och historia.

Vad gör ni nu och vad planerar du att göra framöver?

Vi började hösten med utflykter och promenader därefter startade vi två simgrupper. Det blir 10 pass / grupp innan jul, 6 deltagare i varje.  Fler än 30 personer intresse anmälde sig och står i kö för att delta. Varannan fredag har vi kvinnoträff i SAIK Alliansens lokaler där vi ordnar olika aktiviteter som till exempel matlagning, högläsning, olika diskussioner bla. De här träffarna är mycket populära. Mer än 20 kvinnor brukar delta.

Just nu planerar jag att ordna nya simgrupper och en volleybollag, som är mycket efterfrågat. När pandemin är över, fortsätter vi, förutom med simning och vollyboll, med den verksamhet som vi haft tidigare.

Vilka är utmaningarna?

Coronan!

Och till slut, vad tror du om kommande bandysäsong?

Det klart att bandysäsongen inte kommer vara som vanligt på grund av covid-19.