Information: SAIK Bandys åtagande kring (COVID-19)

SAIK Bandy väljer att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed minimerar vi fysiska möten. Vi tar vårt ansvar när det gäller risken för smittspridning.

Vi stänger kansliet tillsvidare för spontanbesök.

Från SAIK Bandys sida är vi måna om att bidra till att minska smittspridningen i samhället och skydda våra deltagare, aktiva, personal och medlemmar. Vi följer noggrant de nationella riktlinjerna från regering och myndigheter samt har en daglig dialog om utvecklingen och ser om förtydliganden eller annan samordning behöver göras för föreningens verksamheter med anledning av viruset.

Kontakt sker via telefon på 026-25 87 00 eller mail på saik@saik.com .

Besök enligt överenskommelse.

Med vänlig hälsning,
SAIK Bandy