Över 1 000 deltagare varje säsong i integrationsprojektet Entré

Entré är ett verksamhetsområde inom SAIK Bandy där arbete med integration samlas. I Entré fokuserar vi på aktiviteter för kvinnor, barn och män med utländsk bakgrund för att underlätta integrering i det svenska samhället och i Sandviken. Varje år deltar över 1000 deltagare i projekt Entrés aktiviteter.

I Entré jobbar SAIK med olika etapper och i varje etapp har vi har olika målgrupper. Arbetet drivs av SAIK Bandys projektledare Najiba Mansouri. SAIK:s främsta fokus i Entré-projektet är nyalända barn. Vi vill att alla barn mår bra, inte bara fysiskt utan också psykiskt. Det räcker inte att man jobbar direkt med barnen, det är också lika viktigt att föräldrarna också mår bra för att ge ett liv fullt med glädje till sina barn.

Både idrott, personlig utveckling och föreläsningar under året
Under säsongen som gått har vi haft olika aktiviteter for varje etapp under höst och vår; idrott för kvinnor i Smassen skolan, personlig utveckling och föräldraskapsföreläsningar för SFI-elever, studieresor till Falun och Uppsala tillsammans med deltagare från SFI och Entrés idrottstrupper.

Flera nya verksamheter i år
I år har SAIK Bandy börjat en ny verksamhet med Familjeenheten för att informera deltagarna om föräldrars och barns rättigheter i Sverige. Vi har också börjat en ny grupp för kvinnor tillsammans med Röda Korset och Sandviken Frivilliga, där vi jobbar med språk, matlagning från olika länder, allmansrätten, gruppdiskusioner, kulturella frågor, gruppromenader, utflykter (t ex plocka bär) mm. Varje år deltar över 1000 deltagare i projekt Entrés aktiviteter. 

Läs mer om Entré >>