På årsmötet redogörs för det ekonomiska läget

I dagarna har uppgifter kring klubbens ekonomi förekommit i media. Det ekonomiska läget i klubben är just nu ansträngt men då vi fortfarande summerar säsongen och inte har sammanställt resultatet ännu vill vi hänvisa till årsmötet den 19 juni där det slutgiltiga resultatet kommer att redogöras för.

Vi håller just nu på att summera säsongen och förhandlingar med olika parter pågår fortfarande. Vi behöver slutföra vår utredning och analys av det ekonomiska läget innan vi kan kommentera vidare. Vi håller vårt årsmöte den 19 juni kl 18:00 där vi i vanlig ordning kommer att redogöra för klubbens ekonomi. Fram tills dess fokuserar vi på att färdigställa resultatet och hänvisar därför eventuella frågor till årsmötet där vi har möjlighet att presentera säsongen ur olika perspektiv.

Styrelsen för SAIK Bandy