SAIK Bandy vill tacka alla för Knatten Cup 2020

SAIK Bandy vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till under årets Knatten Cup som avgjordes 31/1-2/2. Utan er insats hade det inte varit möjligt att genomföra.