Skridskoskoj – ett initiativ som kommit för att stanna!

Under säsongen har det den fjärde versionen av Skridskoskoj genomförts. Skridskoskoj är ett initiativ inom ramen för SAIK Bandys sociala verksamhet i Sandviken, SAIK mer än bara bandy.

Håkan Larsson startade aktivitet på försök 2014 och mottagandet blev mycket positivt, så vi har fortsatt med verksamheten. Denna säsong har vår nya ungdomskonsulent Christoffer Edlund ansvarat för genomförandet.

Skridskoskoj genomfördes 8 gånger under skolterminen 2017-2018, en dag i veckan. Deltagarantalet var 20-30 st. per tillfälle. Deltagare var elever i låg- och mellanstadiet i huvudsak från Norrsätraskolan. Deltagarna hämtades med buss, då flera av deltagarna är utlandsfödda och inte känner Sandviken och inte heller har cykel. Både tjejer och killar har deltagit. Vi har också haft pass för enbart Särskolans elever, som föll mycket väl ut.

Skridskor, hjälmar, klubbor och issparkar har funnits tillgängliga för barnen att låna under passen. Deltagarna har kunnat välja mellan olika aktiviteter, som t.ex. lekar, ’spela två mål’ eller bara åka skridskor. Det fanns de som aldrig stått på skridskor tidigare, som hade möjlighet börja med skridskospark och sedan fortsätta med skridskor när det kändes säkrare.

Christoffer berättar att aktiviteten gav deltagarna mycket glädje och skratt och att vi nådde vårt mål och förväntningar med att ge alla deltagare en möjlighet att delta utan krav: alla kunde delta utifrån sina förutsättningar!

Christoffer tycker att genomförandet blev så lyckat att han funderar över en utvidgning till kommande säsong, flera bussar som kan hämta på olika ställen i Sandviken, flera ledare som kan stötta deltagarna och att elever från flera skolor ska kunna delta. Den enda begränsning är utrustning.

Huvudsyftet är att, under erfaren ledning, ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid genom att erbjuda aktiviteten Skridskoskoj och samtidigt få träffa nya kompisar, prova på att motionera och göra något som man inte har möjlighet till annars. För de med utländsk bakgrund ges en chans till att delta i aktiviteter som är en del i Sandvikens kultur, ett sätt att få delta i en gemenskap och minska risken för utanförskap. Alla som vill ska kunna delta, utan krav och utifrån sina egna förutsättningar.

LF Samhällsfond, Ulf Lundahls Minnesfond, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Åhléns stiftelse och Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond har skänkt bidrag, som gjort att deltagandet har kunnat vara helt kostnadsfritt.

Kalle Nyström