Studieresa till Uppsala med integrationsprojektet Entré

Utbyte av kultur är ett av SAIK Bandys mål i projekt Entré. Vi tycker att ju mer man känner till om varandras kulturer, desto lättare blir det att förstå varandra. Här berättar projektledaren Najiba Mansouri om årets studieresa till Uppsala.

Utbyte av kultur är extra viktigt för de som är utrikesfödda och inte känner till Sveriges kultur så bra. Studiebesök ger möjligheter för deltagare att prata och höra svenska, träffa nya människor från olika delar av Sverige och från andra länder, få information om svensk kultur, besöka och kolla i verkligheten hur människor bodde för hundratals år sedan i Sverige. Samtidig ger det chansen för deltagarna att berätta hur det är eller var i deras länder för många år sedan. Det hjälper svenskfödda att förstå deras kultur också. Därför vi brukar bjuda deltagare på olika studiebesök och utflykter varje år.

Projekt Entrés första studiebesöket i år var till Uppsala med 39 deltagare den 27:de april 2018. Deltagare samlades som vanligt framför Göransson Arena. Alla deltagare hade fått dagens schema och kort information om resan innan vi åkte iväg.

Under studieresan besökte deltagare Botaniska trädgården, Uppsala domkyrkan och en promenad i Uppsala centrum. Två guider presenterade Domkyrkans historia och två andra guider presenterade olika växter i Botaniska trädgården. Deltagare gillade mycket trädgården. De kände igen många växter som de har i sina länder. Den värme som fanns där påminde om den värme som finns i deras länder. Det var svårt att de komma ut där ifrån, alla ville stanna där och fortsätta kolla på olika växter. De var imponerade när de lyssnade på guider i Domkyrkan och ställde många frågor till guider om kyrkan.

Under promenaden fick deltagarna också information om Uppsala universitet, Uppsala slott och Valborgsmässoafton. SAIK böjd alla deltagare på lunch på en restaurang i centrum. Deltagarna blev lite trötta efter lång promenad i centrum och det passade utmärk att ta en rast i restaurangen och njuta av god mat och trevligt sällskap.

Det var en riktig bra dag för alla deltagare. Alla hann prata med varandra om deras egen kultur och frågade många frågor till svenskfödda deltagare om svenska kultur och de tyckte att Uppsala var en jättefint stad. De fick ta kort på olika ställen och också på varandra.

SAIK ska planera liknande studieresor i framtiden också för att förbättra nivån på information och medvetenhet bland utrikesfödda i Sandviken, för att hjälpa dem att bättre anpassa sig till svensk samhället. Bidra till en bättre förståelse för varandras kulturer. Det hjälper också utrikesfödda att knyta kontakt med svenskfödda eller andra utrikesfödda och förstå hur det fungerar i samhället här i Sandviken. Hur Sverige utvecklades till det Sverige som man ser idag. Och börja fundera hur man kan hjälpa till för ett ännu bättre samhälle i Sandviken. Spelar ingen roll om man föddes i Sverige eller inte, alla som bor här måste känna ansvar mot samhället.

Det var många som hjälpte till med Uppsalaresan. Det var tre lärare från SFI och Kalle Nyström som ansökte om bidrag till Projekt Entré och Uppsalaresan. SAIK uppskattar deras medverka och samarbete innan och under resan. Ett stort tack till vår bidragsgivare Göranssonska stiftelsen som stödjer Projekt Entré.