Bidragsgivare till 'SAIK - mer än bara bandy'

SAIK Bandy arbetar idogt sedan många år med barn och ungdomar i Sandviken. Arbetet med dessa frågor samlas under rubriken SAIK – mer än bara bandy.

Arbetet har vuxit under senare år, både i antal initiativ och deltagare. Verksamheten finansieras i huvudsak av bidrag från stiftelser. Sigrid Göranssons stiftelse har genom åren varit och är den absolut största bidragsgivaren. Under senare år även andra stiftelser uppmärksammat SAIK mer än bara bandy och lämnat bidrag till olika initiativ.

Under säsongen 2015-16 har följande stiftelser och enheter bidragit till verksamheten inom SAIK – mer än bara bandy.

Initiativ

Stiftelser som lämnat bidrag

Stiftelsens hemsida

Högbolägret

Lars Hiertas minne

www.larshiertasminne.se

 

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

 

Prins Carl Gustafs Stiftelse

www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/prinscarlgustafsstiftelse.se

 

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

www.bangs-stiftelse.se

 

R O E Lundströms Minne

www.lindhes.se

 

Ax:son Johnssons stiftelse

www.haxsonj.se

 

Kungl. Patriotiska Sällskapet

www.kungligapatriotiskasallskapet.se

 

Kultur & Fritid kommunen

 

Respektmodellen

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

Hovretlägret

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

 

Ekmanstiftelserna

www.ekmanstiftelserna.se

 

Kultur & Fritid

 

 

Kronprinsessan Viktorias fond

http://www.svt.se/radiohjalpen/kronprinsessan-victorias-fond-1

Skridskoskoj

Ekmanstiftelserna

www.ekmanstiftelserna.se

 

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

Internationella utbyten

Folke Bernadottes minnesfond

www.folkebernadottesminnesfond.se

 

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

 

Gustaf Vs 90 årsfond

www.gv90.se/

 

Kultur & Fritid

 

Projekt Entré

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

 

Stiftelsen Göranssonska fonden

www.goranssonska.com

 

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne

www.goranssonska.com

 

Integrationsenheten