Vision & föreningsidé

Vision 2016

Sandvikens AIK Bandy – Sveriges bästa bandyförening alla kategorier

Innebär att:

  • Vi är hela Sandvikens angelägenhet
  • Vi har en ekonomi i balans
  • Vi spelar en bandy i världsklass
  • Vi attraherar en stor publik med våra evenemang
  • Vi har en bred ungdomsverksamhet
  • Vi satsar på våra ungdomar
  • Vi lever föreningens värderingar
  • Vi inspirerar alla ungdomar i kommunen genom respektmodellen
  • Vi har ett av Sveriges attraktivaste varumärken för idrottssponsring

Föreningsidé

SAIK Bandy skall utveckla och erbjuda elitverksamhet av främsta klass, samt en idrottslig och social fostran av ungdomar. Detta gör vi bland annat genom att löpande utbilda våra ledare.

SAIK Bandy skall erbjuda företag, medlemmar och övriga samarbetspartners attraktiva möjligheter till utdelning på investeringar i verksamheten så att vi uppfattas som trovärdiga och affärsmässiga.

SAIK Bandy skall genom socialt engagemang och en väl fungerande organisation erbjuda ett idrottsligt alternativ på alla nivåer och vara en naturlig samarbetspartner i samhället.