För partners

Man brukar säga att bandy är en säregen sport.

I SAIK är vi stolta över det omdömet.  

För grunden till det säregna – det unika – finns hos de ideellt arbetande funktionärerna. Hos publiken och medlemmarna. Hos spelarna, ledarna och samarbetspartners. Deras känsla för sporten, för föreningen, gör att bandyns traditioner kan leva vidare. Deras värderingar vägleder oss i vår utveckling för framtiden.

Vi lever i en tid där mängden information blivit ett mått för framgång, där kommunikationen flödar genom en mängd kanaler. Men vi SAIK:are har vår egen filosofi, djupt rotad i föreningen. 

En säregen sport ska tillåtas behålla det säregna. Vi är därför noga med att vårda företeelsen SAIK. Ortens samtalsämne och stolthet. Laget man tillåts komma nära. Samtidigt är det för oss en självklarhet att jobba för SAIK:s fortsatta ställning som ett av Sveriges främsta elitlag. De senaste tio årens bländande resultat har visat att vi har alla förutsättningar att lyckas.

Vi hoppas att ni alla får en känsla att denna inledning är värd att vara rädd om, att ni alla vill vara en del av dess utveckling. En av de viktigaste pelarna i vårt spelsystem är näringslivet. 

Tillsammans sätter vi Sandviken på kartan.