Nytt avtal är undertecknat - Elanders fortsätter som partner!

Elanders fortsätter vara en del av SAIK Bandy. #TillsammansÄrViSAIKBandy

Vi är ett globalt företag som vill vara en medspelare på lokal nivå där våra samarbetspartners verkar, säger Tommy Ekström på Elanders. SAIK gör även bra saker vid sidan av isen, något vi värderar högt, avslutar Tommy.

Otroligt inspirerande att vi kan fortsätta vårt samarbete. Det är så viktigt för oss i SAIK Bandy att ett företag som Elanders stöttar oss år efter år, säger Urban Nyberg SAIK Bandy marknad.

Elanders Sverige AB är en del av den globala koncernen Elanders, specialiserade på Supply Chain Solutions och Print Solutions. Våra 150 medarbetare är verksamma på tre orter landet över: 3PL-hubben i Borås, vår digitala produktionsanläggning i Vällingby och huvudkontoret i Mölnlycke. Tillsammans levererar vi lösningar som täcker hela eller delar av våra kunders försörjningskedja, beroende på behov. Från inköp, lager, konfiguration, fulfillment, kittning och trycksaksproduktion till distribution, betalningslösningar och eftermarknadstjänster.

Elanderskoncernen erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har över 6 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är verksamma inom branscherna Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Industrial och Health Care & Life Science.