Produkter

Vi vill...

En tanke som ofta kommer till oss i SAIK Bandy är att vi inte spelar bandy bara för vår egen skull, utan vi spelar även för andras skull. Naturligtvis spelar vi för våra fans som ska ha all anledning att vara stolta över sitt lag. För utan våra fans är vi ingenting, eller hur? Vi spelar för våra sponsorer och samarbetspartners, som också med stolthet ska kunna säga att ”Jag är partner till SAIK Bandy”. För utan våra partners är vi ingenting, eller hur?

När vi nu tar sikte på den kommande säsongen så blir just den tanken en av de viktigaste deviserna: ”Vi vill att du och alla ska känna respekt och stolthet över SAIK Bandy”. Och med tillförsikt och stor förväntan ser vi fram emot den kommande säsongens utmaningar, tack vare att mycket omkring och i våra lag har förändrats i positiv riktning.

En mycket erfaren och kompetent organisation, minskade kostnader och satsningen på flera ungdomar än någonsin i laget. ”Nya SAIK” är en sliten klyscha, men det är precis vad vi är.

Vi vill bry oss...
Vi vill bry oss om våra fans.
Vi vill bry oss om orten där vi bor, att vara en delaktig pusselbit för att sätta namnet och
varumärket Sandviken på kartan.
Vi vill bry oss om ett bättre samhällsklimat genom att satsa ännu mera på våra föreläsningar
om ”Respektmodellen” i våra skolor.

...om våra partners.
Gentemot våra sponsorer och partners känner vi stor respekt och ödmjukhet. Vår tydliga och uttalade målsättning är att vi skall skapa affärsnytta och trevlig samvaro för våra partners. Vi vill att just DITT partnerskap i SAIK Bandy ska kännas som en investering, att du inte bara känner att du ger något, utan att du även känner att du får något. Med tygghet och ett stort mått av stolthet vågar och vill vi säga: ”Nu kan vill vi satsa på de bästa lösningarna som på lång sikt är bäst för SAIK Bandy och våra samarbetspartners”

Hjärtligt välkommen till oss!

...och vi kan