I början av maj reste Projekt Entré till Järvsö

Vårt integrationsprojekt, Entré åkte till Järvsö i början av maj på ett studiebesök. Järvzoo var ett besöksmål bland annat.

Järvsö

 

I Projekt Entre använder vi olika sätt för att utlandsfödda medborgare ska kunna integrera sig lättare i Sandviken och det svenska samhället. Ett av dem är att ordna olika studieresor för deltagare i projektet. Vi har organiserat många studieresor och utflykter till olika städer för att ge möjligheten till att utrikesfödda och svenskfödda får träffa varandra och kunna diskutera varandras kulturer.

Vi tycker att ju mer man känner till om varandras kultur, desto lättare blir det att förstå varandra. Studiebesök ger möjligheter till deltagare att prata svenska, höra olika svenska dialekter, träffa nya människor, få information om svensk kultur, besöka och titta i verkligheten hur människor bodde för hundratals år sedan i Sverige. Samtidigt ger sådana resor chansen för deltagarna att berätta hur det är eller var i deras länder för många år sedan och det hjälper också svenskfödda att förstå deras kultur.

Den 3:e maj åkte projekt Entré till Järvsö på ett studiebesök med 32 deltagare från SFI. Det blev väldigt uppskattat av båda SFI och elever. Under dagen besökte eleverna Järvzoo för att lära känna nordiska djur bland annat de fyra stora rovdjuren varg, lo, björn och järv.  Efter besöket bjöd SAIK alla deltagare på lunch i Bergshotellet som lägger precis bredvid djurparken.

Vi planerar liknande studieresor i framtiden också för att förbättra nivån på information och medvetenhet bland utrikesfödda i Sandviken. Studieresor hjälper deltagare att bättre anpassa sig till det svenska samhället och ha en bättre förståelse för varandras kulturer. Det hjälper också utrikesfödda att knyta kontakt med svenskfödda eller andra utrikesfödda, ha en uppfattning om hur det fungerar samhället i Sverige.

Vi tackar alla som hjälpte till med Järvsö-resan. Ett stort tack till Kalle Nyström som ansökte om bidrag till resan och vår bidragsgivare, Göranssonska stiftelsen.

//Naijba Mansouri, Projekt Entré SAIK Bandy

Järvsö

Järvsö

Järvsö

Järvsö