SAIK plussar centrum

Vårt senaste integrationsprojekt där laget på stan jobbar både dagar och kvällar på stadens gator med att öka trivseln samt att städa efter olika ungdomsarrangemang.

Laget kombinerar arbete med att lära sig svenska samt de kunskaper som behövs för att leva i det svenska samhället. Vi hjälper till vid arrangemang så som Sandvikendagarna och julskyltningen men är även behjälpliga i vardagen för att få centrumkärnan både trevligare och säkrare för Sandvikenborna. Laget medverkar även vid våra egna arrangemang som föreningen har på arenan och i de olika ungdomslagen.

Tillsammans plussar vi centrum och gör varandra bättre.