Skridskoskoj

Under Skridskoskoj får deltagarna träffa nya kompisar, prova på att motionera och göra något som man kanske inte har möjlighet till annars. För invandrare/flyktingar ges en chans till att delta i aktiviteter som är en del i Sandvikens kultur, ett sätt att få delta i en gemenskap och minska risken för utanförskap.

Syfte/ändamål

Huvudsyftet är att, under erfaren ledning, ge barn och ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid genom att erbjuda aktiviteten Skridskoskoj och samtidigt får träffa nya kompisar, prova på att motionera och göra något som man kanske inte har möjlighet till annars. För invandrare/flyktingar ges en chans till att delta i aktiviteter som är en del i Sandvikens kultur, ett sätt att få delta i en gemenskap och minska risken för utanförskap.

Vi vill ge alla deltagare en möjlighet att delta utan krav: alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Verksamheten kan liknas med ett "Fritids".

Målet

Målet är att inspirera till fysiska aktiviteter och i slutändan bättre mående. Detta ger deltagarna en möjlighet att förbättra både psykisk och fysisk hälsa.

Vi vill och hoppas också att deltagarna, som oftast har utländsk bakgrund, ska känna en gemenskap och samhörighet med andra deltagare, förhoppningsvis med klubben och Sandviken.

Målgrupp

Skolbarn i åldrarna 7-12 år, både tjejer och killar, dvs. alla låg- och mellanstadieelever. Vi arbetar speciellt med att få ensamkommande flyktingbarn som deltagare och att bli intresserade av Skridskoskoj. Deltagare med funktionsnedsättning ska kunna delta, utifrån sina villkor.

Alla som vill ska kunna delta!

Genomförande

Vi samlas kring skridskoåkning. Allt är kostnadsfritt, från resa till och från idrottsplatsen, till skridskor, hjälmar, issparkar och hjälmar.

Isaktiviteterna leds av vår ungdomskonsulent, ungdomar från våra ungdomslag och elever från bandygymnasiet

Från och med skolåret 2016-2017

Planen delas upp i två grupper, en grupp för de som vill 'prova på' is och delta i lugn och ro efter sina egna önskemål och förutsättningar, en annan grupp 'SAIK nybörjare', där vi arrangerar lite lekfulla matcher med 7-mannalag.