Bidragsgivare till 'SAIK - mer än bara bandy'

SAIK arbetar sedan många år med barn och ungdomar Sandviken. Arbetet med dessa frågor samlas under rubriken SAIK – mer än bara bandy.

SAIK Bandy drivs av en övertygelse att idrotten har en stor betydelse för barn och ungdomar. Inte bara genom motion och fysiskt välmående utan även genom att påverka ungdomars fostran, värderingar, attityder och beteende – både inom och utanför föreningen.

SAIK Bandy vill vara en förening som tar ansvar för våra ungdomar. För oss innefattar en elitsatsning också det sociala ansvaret, att satsa på människor där alla får vara med. Vi bryr oss. Omfattningen har vuxit under senare år, både i antal initiativ och deltagare. Verksamheten finansieras i huvudsak av bidrag från stiftelser.

Göranssonska stiftelserna har genom åren varit och är den absolut största bidragsgivarna. Under senare år även andra stiftelser uppmärksammat SAIK mer än bara bandy och lämnat bidrag till olika initiativ. Pga. av pandemin har flera initiativ ställts in under 2020–2021, som tex. Hovetlägret, utflykter för elever i särskolan, utbyte med ungdomar från Ryssland. Följande initiativ har vi kunnat genomföra med stöd från ett antal stiftelser.

Verksamhetsår 2020 (from maj) –2021 (tom april)

 

Stiftelser som lämnat bidrag

Stiftelsens hemsida

Högbolägret

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

 

AX:son Johnson Stiftelsen

www.haxsonj.se

 

Åhléns stiftelse

http://www.ahlenstiftelsen.se/

 

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

www.anerstiftelsen.com

 

Kungliga Sällskapet Pro Patria

www.propatria.se

 

Gustaf Adolfs och Sibyllas minnesfond

www.gafonden.com

 

Lindhés advokatbyrå

 

 

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

www.bangs-stiftelse.se

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

www.engkviststiftelserna.se

Entre integrationsverksamhet 

Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

www.goranssonska.com

 

Stiftelsen M H A foundation for Sustainable Initiatives

Stiftelsen Mohammed H Alamoudi Foundation for Sustainable Initiatives | Stiftelsemedel.se

 

Sandvikens kommun

www.sandviken.se

 

DINA Försäkringar Mitt

http://www.dina.se/

 

 Bandyskolan

Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com

 

DINA Försäkringar Mitt

http://www.dina.se/

 

 Höstlovsbandy

Sigrid Göranssons stiftelse

 www.goranssonska.com

 Pensionärsverksamhet

 Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

www.goranssonska.com

 Knatten Cup

 Sigrid Göranssons stiftelse

www.goranssonska.com