Bidragsgivare till 'SAIK - mer än bara bandy'

SAIK arbetar sedan många år med barn och ungdomar Sandviken. Arbetet med dessa frågor samlas under rubriken SAIK – mer än bara bandy.

SAIK Bandy drivs av en övertygelse att idrotten har en stor betydelse för barn och ungdomar. Inte bara genom motion och fysiskt välmående utan även genom att påverka ungdomars fostran, värderingar, attityder och beteende – både inom och utanför föreningen.

SAIK Bandy vill vara en förening som tar ansvar för våra ungdomar. För oss innefattar en elitsatsning också det sociala ansvaret, att satsa på människor där alla får vara med. Vi bryr oss.

Omfattningen har vuxit under senare år, både i antal initiativ och deltagare. Verksamheten finansieras i huvudsak av bidrag från stiftelser och företag. Göranssonska stiftelserna har genom åren varit och är den absolut största bidragsgivarna. Under senare år även andra stiftelser uppmärksammat SAIK mer än bara bandy och lämnat bidrag till olika initiativ.

Följande initiativ har vi kunnat genomföra med stöd från ett antal stiftelser och företag.

Verksamhetsår 2022-05-01 -2023-04-30

 

Verksamhet

Stiftelser och företag som lämnat bidrag

Högbolägret - sommarläger

Sigrid Göranssons stiftelse

 

Axson Johns stiftelse

 

Åhléns stiftelse

 

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

Kungliga Sällskapet Pro Patria

 

LF Samhällsfond

 

R O E Lundströms Minne

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

 

Stiftelsen Karin och Ernsaty August Bångs minne

 

DINA Försäkringar

   

Entré - integration

 Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

 

Region Gävleborg

   

Badyfritids

Åhléns stiftelse

 

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

 

LF Samhällsfond

 

Sigrid Göranssons stiftelse

   

Skridskoskoj

Sigrid Göranssons stiftelse

 

Ulf Lundahls minnesfond

 

Linnéa och Josef Carlssons stifteölse

 

Stiftelsen Sven Jerrings fond

   

Höstlovsbandy  yngre

Sigrid Göranssons stiftelse

   

Höstlovsbandy

Sigrid Göranssons stiftelse

   

Knatten Cup

Sigrid Göranssons stiftelse

   

Bandyskolan

Sigrid Göranssons stiftelse

   

Återstart fritidsverksamhet

Sandvikens kommun

   

Säkert Resande

 Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne