Youtube

Youtube använder vi för uppladdning av förproducerat material som bearbetas och laddas upp i efterhand. SAIK-TV som produceras av medieprogrammet är ett exempel.